Home

 

 

Stichting STAK voor het familiebedrijf

Stichting STAK voor het familiebedrijf

 

De Stichting STAK voor het familiebedrijf wil kennis samenbrengen en delen over het gebruik van een STAK als instrument van goed bestuur door familiebedrijven.

STAK staat voor “Stichting Administratiekantoor”. Dit is een stichting met een specifiek doel namelijk het beheren van aandelen en het stemrecht daarop uitoefenen. Een STAK maakt het in combinatie met het certificeren van aandelen mogelijk om de twee kernelementen van een aandeel, namelijk het stemrecht (de macht) en het vermogensrecht (financieel belang) structureel van elkaar te scheiden. Nederland is één van de weinige landen waar dat als zodanig mogelijk is.

 

Het lijkt een ingewikkeld instrument maar in de praktijk wordt er veel gebruikt van gemaakt, niet alleen door familiebedrijven.

 

Familiebedrijven gebruiken een STAK voor verschillende redenen (zie praktijk in het familiebedrijf). De uit het gebruik voortvloeiende taken en de daarmee samenhangende besluitvorming brengt zijn eigen dynamiek en uitdagingen met zich mee voor familiebedrijven. De Stichting STAK wil kennis over dit onderwerp samenbrengen en delen.

 

Contact:

Voor vragen of om kennis te delen kunt u contact opnemen met mw dr Ilse Matser of mw mr Jacqueline van Zwol op info@stichtingstak.nl.